CăutareAvansată

Termeni și condiții

 

                                                      POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE (ECI)

 

 

 

Preambul

Această politică de confidențialitate este compusă din 2 părți:

- o parte pentru activități de prelucrare efectuate de societatea-mamă, Europcar International S.A.S.U.

- una pentru activitati de procesare efectuate de franciza

Europcar® este liderul european  în închirierii de mașini și vehicule comerciale ușoare și operează în peste 140 de țări, prin subsidiare deținute integral, precum și francize și agenți. Un birou de închirieri de vehicule cu marca Europcar poate fi operat de o companie membră a Europcar Mobility Group sau de către unul dintre francizele Europcar (adică o entitate juridică separată de Grup).

Atunci când închiriați o mașină la Europcar, datele dumneavoastră cu caracter personal vor fi prelucrate de Europcar International S.A.S.U. în special pentru gestionarea contului dvs. online și a rezervărilor și de către francize (compania) care furnizează serviciul la nivel local.

 

Partea 1 - Activitati de prelucrare efectuate de Europcar International S.A.S.U


În calitate de companie-mamă a Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S.U. al cărui sediu social este la 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris (denumit în continuare „noi”, „noi” sau „noștri(i)”) este „Operatorul de date” al datelor dumneavoastră cu caracter personal colectate și prelucrate prin intermediul acestui site web și aplicațiile noastre mobile în scopurile definite mai jos.

Când ne comunicați datele dumneavoastră cu caracter personal sau când colectăm date cu caracter personal despre dumneavoastră, ne angajăm să le folosim în conformitate cu această notificare de informare.

 

1. Ce date personale colectăm despre dumneavoastră?

În calitate de companie-mamă Europcar Mobility Group, Europcar International S.A.S.U. colectează și prelucrează diverse categorii de Date cu Caracter Personal în legătură cu acest site web și aplicațiile noastre mobile pentru a vă permite să beneficiați de produsele și serviciile oferite de francizații noștri.

Prin Date personale, înțelegem nu numai datele care vă identifică în mod direct, ci și date care vă identifică indirect, cum ar fi ID-ul de șofer 

Categoriile de date cu caracter personal pe care le colectăm includ următoarele:

- Datele dvs. de identificare: prenume, prenume, adresa de email, numar de telefon, adresa postala, data nasterii, identificatorul contului

- Dacă este cazul, date de identificare a șoferului(lor) suplimentar(i): prenume, prenume, adresă de e-mail, număr de telefon, adresă poștală

-Permisul dvs. de conducere și cel al oricărui șofer(i) suplimentar(i);

- Date de plată: numere de cont, numere de card etc;

-Informații privind rezervarea vehiculului dumneavoastră, în special pentru gestionarea oricăror programe de fidelitate;

- Date referitoare la navigarea dumneavoastră pe site-ul nostru web sau aplicațiile noastre mobile;

- Date referitoare la sondajele dvs. de satisfacție.


2. În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?


ECI procesează datele personale pe care le furnizați voluntar către ECI prin intermediul acestui site web în următoarele scopuri:

 

Scopul Procesarii

Baza legala de procesare

Crearea și gestionarea contului online dvs. de client pe site-ul nostru web sau în aplicațiile mobile.

Această activitate de prelucrare se bazează pe acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului nostru web sau a aplicațiilor noastre mobile.

Gestionarea rezervării și a contractului de închiriere printr-un motor central de rezervare, în special pentru:

- colectează datele necesare crearii rezervării dumneavoastră

- comunică aceste date francizei care operează serviciul

- gestionează plata serviciului

Aceste activități de prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a asigura executarea contractului de servicii de închiriere pe care îl încheiați cu franciza noastră.

Puteți alege să vă înregistrați cardul de credit pentru rezervările viitoare.

Vă trimitem e-mailuri despre oferte speciale și promoții pentru a ne promova produsele și serviciile.

Această activitate de prelucrare se face doar cu consimțământului dumneavoastră.

Vă trimitem un e-mail pentru a vă colecta feedback-ul despre închirierea dvs.

Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a avea o mai bună cunoaștere a nevoilor clienților săi și de a îmbunătăți serviciile și serviciile pentru clienți.

Gestionarea programului dvs. de loialitate și a programului de fidelitate pentru parteneriat cu terți

Această prelucrare se bazează pe executarea și respectarea termenilor și condițiilor programului de fidelitate.

 

3. Cine sunt destinatarii datelor dumneavoastră cu caracter personal?

 

 

3.1. Categorii de destinatari
Datele dumneavoastră personale pot fi comunicate angajaților noștri, reprezentanților noștri autorizați, altor companii din cadrul Grupului nostru și rețelei noastre de francize, agenților și intermediarilor noștri mandatați să vă furnizeze produsele și serviciile noastre și, dacă este necesar:
A. francizei care vă oferă serviciul, în special în scopurile descrise mai jos (a se vedea Partea 2);
b. subcontractanților noștri, în special furnizorilor noștri de servicii IT pentru găzduire, întreținere sau dezvoltare, care ne ajută să vă oferim produsele și serviciile noastre. Acestea pot fi entități care sunt membre ale Grupului nostru sau furnizori externi de servicii;
c. agenții de marketing pentru a ne ajuta să colectăm și să analizăm satisfacția clienților dvs.;
d. partenerilor noștri sau celor ai Grupului nostru, în special pentru a vă permite să colectați puncte de fidelitate atunci când sunteți membru al programului lor.

De asemenea, putem dezvălui autorităților relevante datele dumneavoastră cu caracter personal în conformitate cu legile și reglementările aplicabile.

 

3.2. Transferuri internaționale
Pentru a vă oferi produsele și serviciile noastre, este posibil să folosim furnizori de servicii situati în afara Uniunii Europene. În cazul în care vehiculul este rezervat în străinătate, transferurile de date vor fi efectuate în țara în cauză pentru a vă oferi soluțiile noastre de mobilitate.
În funcție de ipoteze, unii destinatari se pot afla în țări recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un nivel adecvat de protecție a datelor cu caracter personal sau în țări care nu au fost recunoscute de Comisia Europeană ca oferind un astfel de nivel de protecție. În orice caz, am implementat măsuri de protecție adecvate pentru a vă proteja datele personale în conformitate cu reglementările privind protecția datelor.

 

4. Cât timp păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal?
Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt păstrate pentru diferite perioade de timp, în funcție de scopurile prelucrării în cauză:

 

Scopul Procesarii

Baza legala de procesare

Crearea și gestionarea contului online dvs. de client pe site-ul nostru web sau în aplicațiile mobile.

Această activitate de prelucrare se bazează pe acceptarea termenilor și condițiilor de utilizare a site-ului nostru web sau a aplicațiilor noastre mobile.

Gestionarea rezervării și a contractului de închiriere printr-un motor central de rezervare, în special pentru:

- colectează datele necesare crearii rezervării dumneavoastră

- comunică aceste date francizei care operează serviciul

- gestionează plata serviciului

Aceste activități de prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a asigura executarea contractului de servicii de închiriere pe care îl încheiați cu franciza noastră.

Puteți alege să vă înregistrați cardul de credit pentru rezervările viitoare.

Vă trimitem e-mailuri despre oferte speciale și promoții pentru a ne promova produsele și serviciile.

Această activitate de prelucrare se face doar cu consimțământului dumneavoastră.

Vă trimitem un e-mail pentru a vă colecta feedback-ul despre închirierea dvs.

Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim de a avea o mai bună cunoaștere a nevoilor clienților săi și de a îmbunătăți serviciile și serviciile pentru clienți.

Gestionarea programului dvs. de loialitate și a programului de fidelitate pentru parteneriat cu terți

Această prelucrare se bazează pe executarea și respectarea termenilor și condițiilor programului de fidelitate.

 

5. Ce drepturi vă puteți exercita cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal?
În limitele și condițiile permise de reglementările în vigoare, puteți:
- accesa Datele dumneavoastră cu caracter personal și obține  informații suplimentare cu privire la caracteristicile prelucrărilor pe care le desfășurăm;
- corecta, actualiza și ștearge datele dumneavoastră cu caracter personal, fiind specificat că ștergerea poate fi efectuată numai atunci când

(i) datele nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost prelucrate,

(ii) vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei legal pentru prelucrare,

(iii) vă opuneți prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal și nu există un motiv legitim imperios pentru prelucrare

(iv) s-a stabilit că datele dumneavoastră cu caracter personal au fost prelucrate ilegal,

(v) ) datele personale trebuie șterse pentru a ne îndeplini una dintre obligațiile legale
- vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal pe baza unui interes legitim, pe care îl puteți verifica consultând tabelul prezentat în partea „În ce scopuri prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal” și în special coloana „Temeiul juridic al prelucrare"
- vă puteți opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scopuri de prospectare comercială
- puteți primiți datele personale pe care ni le-ați furnizat sau ne solicitați să le transmitem unei terțe părți atunci când prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal

(i) a fost efectuată prin mijloace automate și

(ii) se bazează pe consimțământul dumneavoastră sau pe executarea unui contract care ne leagă
- solicita limitarea prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal, ceea ce înseamnă că nu vom putea folosi datele dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp definită. Vă puteți exercita acest drept atunci când:
a) contestați acuratețea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru o perioadă de timp care ne permite să verificăm exactitatea datelor dumneavoastră cu caracter personal;
b) prelucrarea datelor cu caracter personal este ilegală și vă opuneți ștergerii datelor dumneavoastră cu caracter personal și, în schimb, solicitați restricționarea utilizării acestora.
c) nu mai avem nevoie de Datele dumneavoastră cu caracter personal, dar acestea sunt încă necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea pretențiilor legale;
d) vă opuneți prelucrării din motive legate de situația dumneavoastră particulară, în timp ce verificăm dacă motivele legitime urmărite de noi au prioritate față de ale dumneavoastră.
- retragerea consimțământului dumneavoastră pentru tratament pe baza consimțământului dumneavoastră

- depune o plângere la o Autoritate de Supraveghere. În Franța, puteți contacta Comisia națională de informatică și libertăți (CNIL) la cnil.fr.

 

6. Cum vă exercitați drepturile?
Dacă doriți să aflați mai multe despre prevederile acestui anunț de informare sau să contactați responsabilul nostru cu protecția datelor, ne puteți scrie și la următoarea adresă: 13 ter Boulevard Berthier, 75017, Paris, sau prin e-mail la: dpo @europcar.com
Pentru a vă exercita drepturile, trebuie să vă dovediți identitatea indicând în mod clar numele de familie, prenumele, ID-ul șoferului și orice informații utile care ne permit să vă identificăm (cum ar fi locul și data ultimei închirieri a vehiculului). De asemenea, trebuie să ne furnizați adresa de e-mail sau adresa fizică la care doriți să vă fie trimis răspunsul.

 

 

7. Cum vă protejăm datele personale?
Europcar International S.A.S.U se angajează să protejeze informațiile pe care le colectează prin intermediul site-ului nostru web și al aplicațiilor mobile. În special, Europcar International S.A.S.U utilizează măsuri de securitate fizice, tehnice și organizatorice adecvate pentru a preveni prelucrarea neautorizată sau ilegală, pierderea sau distrugerea accidentală a sau deteriorarea datelor dumneavoastră cu caracter personal.
8. Ce reguli se aplică procesării datelor dumneavoastră cu caracter personal atunci când faceți clic pe link-urile plasate pe site-ul nostru web, redirecționând către site-urile partenerului nostru sau alte site-uri?
Pe acest site veți găsi diverse link-uri către site-urile web ale partenerilor noștri (de exemplu, pentru servicii de călătorie). Dorim să vă atragem atenția asupra faptului că această notificare de informare nu se aplică prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal de către partenerii noștri sau alți terți, ceea ce poate apărea atunci când vizitați site-urile lor web și că nu suntem responsabili pentru astfel de date. prelucrare. Dacă doriți informații despre modul în care acești parteneri și terți vă prelucrează datele personale, vă invităm să consultați Politicile lor de confidențialitate.

 

9. Modificări ale acestei notificări de informare
Această notificare de informare cu privire la Activitățile de prelucrare efectuate de Europcar International a fost actualizată ultima dată în 20 Decembrie 2021.

 

 

Partea 2 - Activități de prelucrare efectuate de francizat
Atunci când vă livrează Serviciile, francizatul colectează și prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal

 

 

a) Înregistrarea dvs. ca membru al ECI, crearea contului dvs. și furnizarea unui ID ECI.
Această procesare este necesară pentru identificarea dvs. și pentru pregătirea și facilitarea viitoarelor contracte de rezervare/închiriere cu ECI.

 

b) Rezervarea dvs.:
i. pentru a vă confirma și garanta rezervarea;
ii. pentru a vă modifica sau anula rezervarea;
iii. pentru a face schimburi cu dvs. în legătură cu rezervarea dvs. (de exemplu, să vă furnizăm informații despre rezervare, să vă trimite un anunț de reamintire înainte de check-in/check-out, pentru a vă răspunde la întrebările sau sugestiile dvs.);
iv. pentru a vă gestiona facturile dacă vă decideți să plătiți în avans și pentru a vă gestionați orice arierate;
v. pentru a vă gestiona posibilele reclamații.
Această procesare este necesară pentru gestionarea rezervării dvs. și pregătirea contractului de închiriere încheiat cu o entitate a grupului sau a rețelei Europcar.

 

c) În cazul în care decideți să plătiți în avans, plata dvs. pentru produsele/serviciile ECI.
Această prelucrare este necesară pentru efectuarea achiziționării de produse/servicii ECI. Pentru informarea dvs. completă, ECI vă poate păstra informațiile de pe cardul dvs. de credit doar sub rezerva consimțământului dvs. expres pentru a facilita plățile viitoare.

 

d) Îmbunătățirea produselor/serviciilor Europcar pe baza studiilor pe clienți pe care le-ați completat.
Această procesare, având ca scop o mai bună înțelegere a nevoilor membrilor ECI și oferirea de funcții personalizate pentru a vă îmbunătăți experiența în produsele/serviciile Europcar, se bazează pe „interesul legitim” al ECI.

 

e) Funcționarea chat-ului web live ECI pentru a vă oferi asistență preliminară online.
Această procesare, menită să creeze o mai mare proximitate și să stabilească o relație mai strânsă cu dvs., în special prin a răspunde mai repede la întrebările dvs., se bazează pe „interesul legitim” al ECI.

 

f) Activități promoționale și de marketing, și anume:
i. trimiterea de notificări prin e-mail și SMS pentru promoții/oferte speciale;
ii. înregistrarea istoricului dvs. privind închirierile pentru a vă sugera produsele/serviciile preferate atunci când căutați rezervări/închirieri noi;
iii. înregistrarea istoricului dvs. privind închirierile:
- pentru a vă trimit mesaje comerciale,
- pentru a vă trimite oferte speciale; și/sau
- pentru a vă face să beneficiați de avantaje speciale;
în funcție de volum, de sumele, de frecvența comenzilor, de durata închirierilor și de activitatea pe site-ul nostru (de exemplu, numărul de vizite);
iv. trimiterea de e-mailuri cu privire la o rezervare pe care nu ați finalizat-o sau pentru a vă trimite un rezumat al unei solicitări de rezervare;
v. gestionarea programului dvs. de loialitate și a cardului de membru;
vi. organizarea de concursuri/tombole promoționale;
vii. gestionarea și actualizarea bazei de date a clienților/clienților probabili Europcar
viii. publicarea ratingurilor dvs. acordate produselor/serviciilor Europcar.
Activitățile de procesare a marketingului direct (prospection directe), adică orice mesaj comercial de la ECI care vizează promovarea produselor/serviciilor Europcar, sunt supuse acordului dvs. expres.
Prin excepție, dacă sunteți deja un client ECI existent și dacă mesajul se referă la produse/servicii similare cu cele pe care le-ați achiziționat deja, procesarea subiacentă care are ca scop promovarea acestor produse/servicii nu se va baza pe consimțământul dumneavoastră, ci pe „interesul legitim” al ECI.
În plus, CE utilizează, de asemenea, site-uri web ale unor terțe părți, cum ar fi rețelele sociale, pentru a afișa publicitate direcționată la care ați putea fi expus atunci când vizitați aceste site-uri ale terțelor părți.
Procesul de prelucrare care are ca scop promovarea produselor/serviciilor noastre se bazează pe „interesul legitim” al ICE.
Această publicitate este afișată și se află sub controlul terței părți care operează site-ul web relevant. În plus, ECI nu va avea acces direct la informațiile dvs. personale. Puteți exercita drepturile dvs. de protecție a datelor, inclusiv dreptul de a vă opune unei astfel de procesări, direct cu terța parte care operează site-ul pe care este afișată publicitatea vizată. Vă încurajăm să examinați politicile privind confidențialitatea și cookie-urile pentru site-urile părților terțe pentru a înțelege în continuare regulile aplicabile operațiunilor de publicitate direcționată și proceselor adecvate pentru a vă exercita drepturile.

 

g) Gestionarea amenzilor, în special:
i. transferul către  Autoritatile Nationale a datelor de identitate ale şoferului (sau ale potențialului șofer);
ii. pentru a satisface procedura de colectare a amenzilor la care poate fi supusă ECI
Această prelucrare este impusă de lege.
Reclamații privind rețelele sociale și protejarea reputației Europcar.
h) Gestionarea și actualizarea unei liste de clienți care prezintă anumite riscuri contractuale bazate pe:
i. incidentele de plată care au dat naștere unei proceduri legale;
ii. accidentele de vehicule sau daunele repetate cauzate de clienții Europcar
iii. accidentele sau daunele provocate voluntar de către clientul Europcar;
iv. utilizarea vehiculelor Europcar cu încălcarea termenilor și condițiilor generale privind închirierea de vehicule.
Această prelucrare, care vizează reducerea expunerii entității Europcar la riscuri în executarea contractelor de închiriere, se bazează pe „interesul legitim” al ECI ca șef al grupului/rețelei Europcar. În cazul în care apăreți pe lista de urmărire ECI, cererea dvs. de rezervare/închiriere va fi respinsă. După caz, veți avea dreptul să contestați o astfel de decizie contactând ECI sau entitatea locală Europcar unde doriți să închiriați.
Pentru informarea dvs. completă, ECI efectuează o anumită prelucrare a informațiilor dvs. personale prin intermediul „cookie-urilor” și al altor elemente de urmărire care se colectează de fiecare dată când vizitați site-ul ECI. Aceste procesări sunt guvernate de Politica Cookie ECI, pe care vă încurajăm să o revizuiți. Puteți accepta sau respinge aceste cookie-uri și alte elemente de urmărire, urmând instrucțiunile furnizate în Politica Cookie ECI [https://www.europcar.ro/terms-and-conditions/cookiepolicy].

 

 

Print

Sunați echipa de rezervări: +40740044964

Despre Rezervare
Business center
Despre Europcar
Informatii legale

Aceeasi aplicatie smart. Mai multa mobilitate.

Descarcati aplicatia mobila Europcar pentru iPhone, iPad si Android!

Hartă Site Termeni si Conditii Termeni si conditii generale de inchiriere Locații Europcar Condusul în România Condiții de închiriere Întrebari frecvente Ajutor Trimite Feedback Europcar Promise Customer Reviews Terms and Conditions

© Europcar Romania 2024