CăutareAvansată

Termeni și Condiții Generale - Închieriere Mașini în România

Termeni și Condiții Generale - Închiriere Mașini în RomâniaTERMENI  ȘI CONDIȚII GENERALE


Prin încredințarea acestui vehicul către dumneavoastră, Europcar face un angajament față de dumneavoastră și dumneavoastră față de Europcar, cu privire la termenii şi condiţiile contractuale de închiriere stabilite în continuare.

 

1 – DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Contractul de închiriere are caracter personal şi nu poate fi transferat.
"Dumneavoastră", "chiriașul", “clientul” înseamnă șoferul / plătitorul / utilizatorul menţionat în contractul de închiriere şi a celui care îl semnează.
"Noi", "companie" înseamnă Europcar.

"Autovehicul" înseamnă un autoturism sau vehicul utilitar care vă permite deplasarea pe o perioadă de timp convenită în cadrul contractului de închiriere.
"Distrugere" înseamnă orice deteriorare a vehiculului, inclusiv daune ale geamurilor, oglinzilor sau farurilor. "Furtul" autovehiculului include vandalizarea părților componente în tentativa de furt.
"Călătoria în străinătate" este permisă în anumite ţări.

Condiţiile şi costurile sunt disponibile pentru dumneavoastră la biroul Europcar de unde preluați autoturismul.

Puteți călători în străinătate cu o autorizație scrisă de la Europcar România, solicitată cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data la care vă doriți să treceti granița României.

 

2 - PRE-CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

Vă sunt solicitate toate informațiile esențiale pentru întocmirea contractului de închiriere (identitatea dumneavoastră, adresa de domiciului, datele permisului de conducere și modalitatea de plată).

Orice conducător auto trebuie să fi dobandit cu cel puţin 12 luni înainte de data închirierii un permis de conducere valabil, corespunzător categoriei vehiculului închiriat. El sau ea trebuie să fie, de asemenea, în vârstă de peste 19 ani (pentru anumite categorii de vehicule vârsta minimă necesară poate fi mai mare).

La începutul închirierii , vi se va cere o pre-plată în sumă estimată a contractului de închiriere , plus depozitul corespunzător categoriei vehiculului închiriat.

 

3 – AUTOVEHICULUL

 

3-1 Starea autovehicului

Autovehiculul este închiriat în conformitate cu termenii si conditiile Contractului de închiriere tip Europcar. Persoanele care închiriază autovehicule sunt rugate să citească cu atenție Contractul și să confirme acceptarea acestuia, prin semnarea documentului respectiv, la biroul de închiriere Europcar. 

Documentul ce descrie starea autovehiculului se anexează la contractul de închiriere Europcar.

Înainte de părăsirea locației Europcar, trebuie să fiți de acord cu toate daunele semnalate în acest document sau să aduceți completări în cazul neconcordanțelor. În caz contrar, se consideră că ați primit un autovehicul în conformitate cu documentul emis/semnat. Din păcate, nu putem lua în considerare cererile pentru daune ce nu au fost raportate la momentul părăsirii parcării / biroului Europcar.

Clientul are obligația de a returna autovehiculul în starea in care l-a primit.

Toate costurile de reparații, rezultate dintr-o daună efectuată de către dumneavoastra sau lipsa unei terţe persoane care a provocat dauna, va majora costul de închiriere, până la valoarea maximă a responsabilității clientului în caz de accident sau furt.

 

3-2 Utilizarea autovehicului

Nu este permisă conducerea / relocarea autovehiculului în afara granițelor Romaniei, fără o autorizaţie scrisă din partea Europcar.

 În conformitate cu legislația în vigoare, sunteţi responsabil pentru orice contravenție sau infracțiune comisă cu autovehiculul în perioada de închiriere. Prin urmare, sunteţi informat că datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziția autorităţilor de poliţie, la cerere.

Vă angajați să utilizați autovehiculul într-un mod prudent și rezonabil, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, stupefiantelor, medicamentelor sau substanțelor halucinogene ce vă pot influența capacitatea de conducere.

Dorim să vă atragem atenția la dimensiunea vehiculelor utilitare care necesită creșterea atenției pentru anumite manevre ( de mers înapoi , spre exemplu) și poate face imposibilă utilizarea unor facilități rutiere ( tuneluri , poduri, etc.), pentru care spațiul maxim de trecere  este în conformitate cu legislația.

Utilizarea autovehiculului  închiriat nu este permisă  în următoarele situații:
- pentru a fi sub-închiriat;
- pentru transportul de persoane în schimbul unei remuneraţii;
- pentru a transporta un număr de persoane mai mare decât cel indicat pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului;
- pentru a participa la raliuri, concursuri sau teste, indiferent de locație/scop;
- pentru a da lecţii de conducere;
- pentru a împinge sau remorca un alt vehicul

- pe drumurile neamenajate sau care prezintă  risc pentru pneuri sau părțile componente aflate sub autovehicul;
- pentru a comite o infracţiune cu intenţie.

Mărfurile şi bagajele transportate în autovehicul, inclusiv ambalajul acestora, nu trebuie să deterioreze vehiculul sau să prezinte risc pentru ocupanţii săi. Când parcați vehiculul, chiar şi pentru o scurtă oprire, vă angajați să închideti ușile autovehiculului cu cheia şi să utilizați dispozitivul de alarmă şi / sau furt cu care vehiculul este echipat.
Nu este permisă părăsirea autovehiculului cu cheile în contact. Imposibilitatea de a returna cheile va atrage penalizări pentru înlocuirea acestora.

În caz de daună, trebuie să transmiteti raportul privind accidentul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea raportului emis de autorităţi, iar în caz de furt în termen de 2 (două) zile lucrătoare trebuie depuse cheile și documentele autovehiculului împreună cu raportul emis de autorități. Raportul de accident (declarația pe proprie răspundere) trebuie completat conform indicațiilor Europcar.

3-3 Întreținerea / probleme mecanice

Pe toată perioada închirierii trebuie să faceţi verificările obişnuite (nivelul uleiului de motor la fiecare 1000 km parcurși, presiunea în pneuri, etc.). Trebuie să fiți atent la orice semnal emis de către luminile de avertizare ce figurează pe tabloul de bord al autovehiculului, dacă este cazul, şi să luați toate măsurile de precauţie necesare.

În caz de pană mecanică sau de accident, puteti beneficia de Serviciul Asistență, inclus în preţul de închiriere. Condiţiile de utilizare ale acestui serviciu sunt prezentate în "Ghidul de închiriere" pus la dispoziţia dumneavoastră în toate sediile Europcar.

Autovehiculul este oferit spre inchiriere cu cinci anvelope în conformitate cu legislația traficului rutier. În caz de deteriorare a uneia dintre ele, altfel decât în uzură normală sau forță majoră, vă angajați să o înlocuiți imediat, pe propria cheltuială, cu o anvelopă de aceeași mărime, tip, marca și uzură.

Orice intervenţie mecanică, tehnică sau estetică asupra autovehiculului este interzisă fără aprobarea prealabilă a Europcar.

ATENTIE: Articolul 3-2 enumeră obligațiile minime care trebuie respectate în timpul custodiei autovehiculului.

 

4 - CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

 

4-1 Definirea şi calcularea

Durata maximă de valabilitate a unui contract de închiriere este de 30 (treizeci) de zile. Închirierea este permisă pentru perioade de închiriere mai lungi de 30 zile. Pentru fiecare perioadă ce depășeste 30 zile, se va emite un nou contract de închiriere valabil 30 zile, respectându-se termenii și condițiile contractului inițial.

La finalul perioadei de închiriere stabilită de comun acord cu Europcar aveți obligația de a returna autovehiculul, altfel riscați o acţiunare în justiţie, civilă şi penală.

Perioada minimă taxabilă (o zi de închirire) este calculată ca 24 de ore de la ora plecării autovehiculului.  La returnarea autovehiculului perioada de închiriere se va calcula multiplu de 24 ore, la care se adaugă o perioadă de grație de 29 minute.În cazul în care autovehiculul se returnează cu o întârziere mai mare de 29 minute după ora de preluare din contractul de închiriere,  vi se va încasa o zi suplimentară.

Procedura de reînnoire a contractul de închiriere este următoarea:
a) mergeți cu autovehiculul la cel mai apropiat birou Europcar;
b) agentul Europcar va efectua o verificare a autovehiculului;
c) achitati diferențele de costuri pentru noua perioada de închiriere;
d) semnați un nou contract de închirere, pe care va fi menționată noua perioadă de închiriere .

EXCEPȚII

 

4-2 Încheierea duratei de închiriere

La predarea autovehiculului, cheile și documentele autovehiculului vor fi predate unui agent Europcar, la biroul companiei. În niciun caz acestea nu vor fi prezentate în parcări altor persoane ce pretind a fi agenți Europcar.

În cazul în care autovehiculul este returnat fără chei /documente, costurile de înlocuire ale acestora vor fi suportate de către client, precum și aducerea autovehiculului la sediul companiei. Relocarea autovehiculului la biroul Europcar de unde a fost închiriat se taxează cu 0,50 EUR / km.

 

ATENTIE: Contractul de închiriere se consideră încheiat numai atunci când autovehiculul, documentele și cheile acestuia intră în posesia unui agent Europcar.

De retinut: Clientul este răspunzător de starea autovehicului până la sfârșitul contractului de închiriere.

 

EXCEPȚII

5 – PLATA

Clientul este responsabil pentru achitarea costului închirierii.

Costul estimat al închirierii și cel al serviciilor se plătește în avans. Acesta include taxa de închiriere calculată  în funcție de prețurile în vigoare la data semnării contractului, orice alte costuri pentru servicii / echipamente opționale acceptate de client, diferitele contribuții referitoare la asigurarea suplimentară,  evaluarea serviciului combustibil specificat in Contractul de Închiriere,  la care se adaugă 20% depozit.

Pentru plățile efectuate cu cardul bancar, la momentul închirierii se va bloca (pre-autoriza) în contul cardului de credit suma rezultată în urma estimării costului închirierii conform paragrafului anterior.

La returnarea autovehiculului, valoarea facturii va fi încasată automat si corespunzător din contul cardului prezentat, cu excepția cazului în care cel care închiriază oferă un alt mijloc de plată acceptat de către Europcar.

Clientul acceptă să fie încasat, din același cont, cu suma costurilor rezultate în urma unui accident, în caz de deteriorare sau furt al autovehiculului inchiriat. Pentru închirierile cu o durată mai lungă de 30 zile, la expirarea fiecarei perioade de 30 zile se emite factura aferentă și se reia procedura de preautorizare / încasare pentru urmatoarea perioadă contractuală.

În cazul în care data scadenței de plată înscrisă pe factură a fost depășită, locatarul va fi răspunzător, după o notificare, pentru dobânzi de întârziere la suma datorată, la rata legală, plus de 0,1% pe ziua de întârziere .

Clientul este de acord în mod express că in cazul neplății la scadență a tuturor facturilor restante, compania va solicita întoarcerea imediată a autovehiculelor închiriate.

Clientul va achita toate facturile emise pentru contractele de închiriere închise.

 

5-1 Prețuri aplicabile

Prețurile aplicabile închirierii, serviciile suplimentare și asigurările opționale sunt cele în vigoare la data semnării contractului, conform informațiilor pe care le-ați furnizat (durata închirierii, biroul de returnare al autovehiculului etc.).

Orice modificare a acestor informații atrage după sine aplicarea unui preț corespunzător modificărilor, menționat în broșura de prețuri Europcar.

Tariful de închiriere pe zi, garanțiile și asigurările sunt conforme contractului dumneavoastră de închiriere semnat la preluarea autovehiculului. Rezervorul de carburant al autovehiculului este plin la momentul închirierii și trebuie restituit la fel.

Carburantul nu este inclus în prețul de bază al închirierii. Europcar închiriază autovehicule cu rezervorul plin cu carburant, iar clientul trebuie să returneze autovehiculul închiriat cu aceeași cantitate de combustibil, în caz contrar, clientul plătește diferența de combustibil lipsă în rezervor , la un pret de 1,50 Euro / litru + 25 Euro  taxă de serviciu realimentare. La încheierea contractului valoarea încasată pentru lipsa carburantului va fi menționată pe Contractul de Închiriere .

ATENTIE:

 

5-2 Depozitul


Valoarea depozitului este stabilită in funcție de grupa autovehiculului închiriat și durata de închiriere.Clientul este de acord în mod explicit cu suma corespunzătoare grupei autovehiculului inchiriat, sumă menționatî pe contractul de închiriere. Această sumă se blochează in contul cardului, iar la returnarea autovehiculului clientul este de acord în mod explicit să plătească taxele de închiriere complete, conform perioadei de închiriere / condițiilor de returnare a autovehiculului.

Depozitul este destinat să acopere eventualele prelungiri ale perioadei de închiriere, lipsa combustibilului, eventualele prejudicii cauzate de deteriorarea sau furtul autovehiculului, suma fiind specificată în Contractul de Închiriere, la momentul închirierii.

În cazul în care clientul nu acceptă asigurările standard oferite de Europcar, pentru furt și / sau daune, depozitul se ridică la valoarea maximă a răspunderii, potrivit categoriei de autovehicul pusă la dispoziție, în conformitate cu Contractul de Închiriere.

În cazul in care clientul acceptă asigurarea standard de daună, oferită de Europcar (CDW – Collision Damage Waiver, acceptată pe contract) și / sau asigurarea standard în caz de  furt ( THW – Theft  Waiver, acceptată pe contract ), depozitul va fi  egal cu valoarea maximă a responsabilității  clientului  stabilită conform grupei autovehiculului închiriat.

În cazul unei daune sau furt al vehiculului cauzat de catre client, (in conformitate cu asigurarile contractate si responsabilitatea aferenta) depozitul va fi incasat proporțional cu prejudiciul creat, până la valoarea maximă stabilită prin contractul de închiriere semnat.

La returnarea autovehiculului în aceleași condiții în care a fost preluat (fara daune/ elemente lipsă / avariate) depozitul se rambursează la sfârșitul închirierii.

 

5-3 Conversia plății

Prețurile Europcar sunt stabilite in EUR. Emiterea facturii se va face pe baza contractului de închiriere, în EUR și RON (la cursul BNR din ziua întocmirii facturii) . Clientul care prezinta un card de credit, emis într-o monedă non-euro, pentru plata facturii se acceptă ca moneda RON sau USD. Rezidenții români vor fi încasați în moneda națională (RON).

 

6 – RĂSPUNDEREA ÎN CAZ DE AVARIE SAU FURT A AUTOVEHICULULUI

Clientul  este responsabil pentru autovehiculul închiriat, pe întreaga perioadă de închiriere.
În consecinţă, în caz de accident, fără terțe părți identificate, clientul trebuie să compleze un raport de accident şi să îl prezinte în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, dar nu mai târziu de returnarea autovehiculului la biroul Europcar ..

În cazul unui accident cu implicația unor terțe persoane identificate și cu posibilitatea folosirii unei polițe de asigurări a acestora, responsabilitatea clientului se reduce la plata taxei de administrare a dosarului de daună / pierderea cauzată de indisponibilitatea autovehiculului, în valoare de 100 EUR.

În cazul furtului autovehiculului clientul este răspunzător pentru costul înlocurii autovehiculului conform responsabilității aferente asigurărilor contractate pentru grupa de autovehicul închiriat doar daca predă către Europcar în decurs de maximum 2 (două) zile lucrătoare documentele autoturismului, cheile acestuia și raportul emis de autorități.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, clientul este responsabil pentru întreaga valoare a autovehiculului inchiriat, la prețul de piață, actualizat in condițiile normale de uzură / vechime / dotări.

 

7- ASIGURĂRI ÎN CAZ DE AVARIE SAU FURT

 

7-1 Dauna și / sau furtul

 

ATENȚIE: Toate aceste derogări se aplică numai România , împreună cu termenii contractului de închiriere și sub rezerva respectării articolelor 2 , 3-2 și 4-2 a acestor termeni și condiții.

În scopul reducerii responsabilității clientului pentru autovehiculul închiriat, Europcar oferă pachete de asigurări opționale: asigurare de accident / avarii (CDW - Collision Damage Waiver) și asigurare împotriva furtului autovehiculului (THW – Theft Waiver). Acceptarea acestor asigurări este menționată și validată de client prin semnătură pe contractul de închiriere.  Acceptarea asigurărilor implică plata unor sume forfetare pe  fiecare zi de închiriere. În cazul tarifelor care includ aceste asigurări, acceptarea asigurărilor este implicită, la momentul rezervării tarifelor respective.

a) Asigurarea de Răspundere Civilă ( RCA) 

Tarifele de inchiriere includ Asigurarea de Răspundere Civilă (RCA) obligatorie pe teritoriul României. Termenii de asigurare RCA sunt valabili doar pe teritoriile țărilor menționate în polița de asigurare RCA a autovehiculului (Carte Verde). În cazul în care  are loc un accident  sau avarierea autovehiculului intr-un teritoriu neautorizat de  RCA, clientul va fi responsabil pentru  valoarea totală a daunelor și pierderilor cauzate pe teritoriul respectiv.

b) Asigurare standard de daune (CDW – Collision Damage Waiver) - Acoperire pentru accidente, coliziune sau daune ale autovehiculului închiriat .

Acceptarea asigurării în caz de accident reduce responsabilitatea financiară a clientului până la valoarea maximă a responsabiltății pentru distrugerea sau avarierea autovehiculului închiriat sau a părților componente, mai puțin în caz de furt și / sau vandalism. Titularul de contract  si/ sau conducătorul auto desemnat de titular, sunt responsabili pentru întreaga valoare a daunei produse dacă aceasta a fost cauzată de:


Clientul acceptă în mod explicit protejarea tuturor intereselor Europcar, cât și ale Asiguratorului, în caz de accident de circulație:

 

c) Asigurare standard in caz de furt (THW – Theft Waiver) - Acoperire pentru furt / vandalism a autovehiculului închiriat sau părți componente ale acestuia.

Acceptarea asigurării de furt / vandalism reduce responsabilitatea financiară a titularului contractului până la valoarea maximă a responsabilității pentru pierderea sau avarierea autovehiculului sau părților componente, în caz de furt sau / și vandalism;

 

d) Pachete de asigurări suplimentare

Pachetul de asigurări suplimentare Medium Protection include SCDW (Super Collision Damage Waiver) & STHW (Super Theft Waiver)

Acceptarea și plata pachetului de asigurări suplimentare Medium Protection reduce responsabilitatea financiară în caz de accident / avarii / coliziune / furt, la 50% din valoarea sumei maxime a responsabilității în cazul acceptării CDW si THW, pentru grupa auto închiriată.

 

7-2 Anularea valabilității asigurărilor

ATENȚIE: În caz de accident sau furt / vandalism, vă rugăm să vă adresați celei mai apropiate secții de Politie! Asigurările de accident și furt sunt aplicabile numai în cazul prezentării Procesului Verbal eliberat de Poliția Rutieră. În lipsa acestui document titularul contractului de închiriere este responsabil financiar pentru întreaga valoare a daunei. Asigurările de accident și furt sunt valabile numai pe teritoriul României.

Nerespectarea oricaruia dintre termenii menționați în articolele 2,3-2, 4-2 si 7-1 , atrage după sine anularea asigurărilor acceptate și contractate, clientul avand întreaga responsabilitate pentru achitarea costurilor, în conformitate cu răspunderea generală aplicabilă.

 

8 - ASIGURĂRI

Toate vehiculele noastre sunt acoperite de o asigurare tip "Răspundere civilă" în conformitate cu legislația în vigoare.


9 - ACORD PRIVIND EVIDENȚA

Orice modificare sau acte adiționale la prezentul acord de închiriere este valabilă dacă acesta este semnat de către ambele părți.

Contractul va fi stocat intr-un loc adecvat.

Ambele părți contractate sunt de acord ca prezentul document să aibă  valabilitatea juridică a unui document original.

 

10 - COMPETENȚA

Instanțele de la locul biroului principal al companiei sunt competente legal asupra oricărui litigiu între comercianții care decurg din prezentul acord și care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă.

În scopul exercitarii dreptului de a accesa, a corecta sau în scopul opunerii divulgîrii datelor personale în special altor societăți comerciale , vă puteți adresa către:

AHL Auto Rent

Str. Oasului nr. 6, Ilfov, Otopeni, Romania

office@europcar.com.roDecembrie  2015
Sunați echipa de rezervări: +40740044964

Aceeasi aplicatie smart. Mai multa mobilitate.

Descarcati aplicatia mobila Europcar pentru iPhone, iPad si Android!