CăutareAvansată

Conditii de Inchiriere


TERMENI  ȘI CONDIȚII GENERALE

 

Prin încredințarea acestui vehicul către dumneavoastră, Europcar face un angajament față de dumneavoastră și dumneavoastră față de Europcar, cu privire la termenii şi condiţiile contractuale de închiriere stabilite în continuare.

1 – DEFINIȚII ȘI PRINCIPII GENERALE

Contractul de închiriere are caracter personal şi nu poate fi transferat. "Dumneavoastră", "chiriașul", “clientul” înseamnă șoferul / plătitorul / utilizatorul menţionat în contractul de închiriere şi a celui care îl semnează.

"Noi", "companie" înseamnă Europcar.

"Autovehicul" înseamnă un autoturism sau vehicul utilitar care vă permite deplasarea pe o perioadă de timp convenită în cadrul contractului de închiriere.

"Distrugere" înseamnă orice deteriorare a vehiculului, inclusiv daune ale geamurilor, oglinzilor sau farurilor. "Furtul" autovehiculului include vandalizarea părților componente în tentativa de furt.

"Călătoria în străinătate" este permisă în anumite ţări. Condiţiile şi costurile sunt disponibile pentru dumneavoastră la biroul Europcar de unde preluați autoturismul. Puteți călători în străinătate cu o autorizație scrisă de la Europcar România, solicitată cu cel puțin două zile lucrătoare înainte de data la care vă doriți să treceti granița României.

 

2 - PRE-CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

Vă sunt solicitate toate informațiile esențiale pentru întocmirea contractului de închiriere (identitatea dumneavoastră, adresa de domiciului, datele permisului de conducere și modalitatea de plată).

Orice conducător auto trebuie să fi dobandit cu cel puţin 12 luni înainte de data închirierii un permis de conducere valabil, corespunzător categoriei vehiculului închiriat. El sau ea trebuie să fie, de asemenea, în vârstă de peste 19 ani (pentru anumite categorii de vehicule vârsta minimă necesară poate fi mai mare). La începutul închirierii vi se va cere o pre-plată în sumă estimată a contractului de închiriere, plus depozitul corespunzător categoriei vehiculului închiriat.

 

3 – AUTOVEHICULUL

3-1 Starea autovehicului.

Autovehiculul este închiriat în conformitate cu termenii si conditiile Contractului de închiriere tip Europcar. Persoanele care închiriază autovehicule sunt rugate să citească cu atenție Contractul și să confirme acceptarea acestuia, prin semnarea documentului respectiv, la biroul de închiriere Europcar. Documentul ce descrie starea autovehiculului se anexează la contractul de închiriere Europcar.

Înainte de părăsirea locației Europcar, trebuie să fiți de acord cu toate daunele semnalate în acest document sau să aduceți completări în cazul neconcordanțelor. În caz contrar, se consideră că ați primit un autovehicul în conformitate cu documentul emis/semnat. Nu se vor lua în considerare cererile pentru daune ce nu au fost raportate la momentul părăsirii parcării / biroului Europcar.

Clientul are obligația de a returna autovehiculul în starea in care l-a primit. Toate costurile de reparații, rezultate dintr-o daună efectuată de către dumneavoastra sau lipsa unei terţe persoane care a provocat dauna, va majora costul de închiriere, până la valoarea maximă a responsabilității clientului în caz de accident sau furt.

3-2 Utilizarea autovehicului

Nu este permisă conducerea / relocarea autovehiculului în afara granițelor Romaniei, fără o autorizaţie scrisă din partea Europcar. În conformitate cu legislația în vigoare, sunteţi responsabil pentru orice contravenție sau infracțiune comisă cu autovehiculul în perioada de închiriere. Prin urmare, sunteţi informat că datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziția autorităţilor de poliţie, la cerere. Vă angajați să utilizați autovehiculul într-un mod prudent și rezonabil, fără a fi sub influența băuturilor alcoolice, stupefiantelor, medicamentelor sau substanțelor halucinogene ce vă pot influența capacitatea de conducere. Utilizarea autovehiculului închiriat nu este permisă în următoarele situații:

- pentru a fi sub-închiriat;

- pentru transportul de persoane în schimbul unei remuneraţii;

- pentru a transporta un număr de persoane mai mare decât cel indicat pe certificatul de înmatriculare al autovehiculului;

- pentru a participa la raliuri, concursuri sau teste, indiferent de locație/scop;

- pentru a da lecţii de conducere;

- pentru a împinge sau remorca un alt vehicul

- pe drumurile neamenajate sau care prezintă risc pentru pneuri sau părțile componente aflate sub autovehicul;

- pentru a comite o infracţiune cu intenţie.

Mărfurile şi bagajele transportate în autovehicul, inclusiv ambalajul acestora, nu trebuie să deterioreze vehiculul sau să prezinte risc pentru ocupanţii săi. Când parcați vehiculul, chiar şi pentru o scurtă oprire, vă angajați să închideti ușile autovehiculului cu cheia şi să utilizați dispozitivul de alarmă şi / sau furt cu care vehiculul este echipat. Nu este permisă părăsirea autovehiculului cu cheile în contact. Imposibilitatea de a returna cheile va atrage penalizări pentru înlocuirea acestora. În caz de daună, trebuie să transmiteti raportul privind accidentul în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare de la primirea raportului emis de autorităţi, iar în caz de furt în termen de 2 (două) zile lucrătoare trebuie depuse cheile și documentele autovehiculului împreună cu raportul emis de autorități. Raportul de accident (declarația pe proprie răspundere) trebuie completat conform indicațiilor Europcar.

3-3 Întreținerea / probleme mecanice

Pe toată perioada închirierii trebuie să fiți atent la orice semnal emis de către luminile de avertizare ce figurează pe tabloul de bord al autovehiculului şi dacă este cazul, să luați toate măsurile de precauţie necesare. În caz de pană mecanică sau de accident, puteti beneficia de Serviciul Asistență, inclus în preţul de închiriere. Autovehiculul este oferit spre inchiriere cu cinci anvelope în conformitate cu legislația traficului rutier. În caz de deteriorare a uneia dintre ele, altfel decât în uzură normal, vă angajați să o înlocuiți imediat, pe propria cheltuială, cu o anvelopă de aceeași mărime, tip, marca și uzură. Orice intervenţie mecanică, tehnică sau estetică asupra autovehiculului este interzisă fără aprobarea prealabilă a Europcar.

ATENTIE: Articolul 3-2 enumeră obligațiile minime care trebuie respectate în timpul custodiei autovehiculului.

4 - CONDIŢII DE ÎNCHIRIERE

4-1 Definirea şi calcularea

Durata maximă de valabilitate a unui contract de închiriere este de 30 (treizeci) de zile. Închirierea este permisă pentru perioade de închiriere mai lungi de 30 zile. Pentru fiecare perioadă ce depășeste 30 zile, se va emite un nou contract de închiriere valabil 30 zile, respectându-se termenii și condițiile contractului inițial.

La finalul perioadei de închiriere stabilită de comun acord cu Europcar aveți obligația de a returna autovehiculul, altfel riscați o acţiunare în justiţie, civilă şi penală.

Perioada minimă taxabilă (1 zi închirire) este calculată ca 24 de ore de la ora preluării autovehiculului.  La returnarea autovehiculului perioada de închiriere se va calcula multiplu de 24 ore, la care se adaugă o perioadă de grație de 29 minute.În cazul în care autovehiculul se returnează cu o întârziere mai mare de 29 minute după ora de preluare din contractul de închiriere,  vi se va încasa o zi suplimentară. Procedura de reînnoire a contractul de închiriere este următoarea:

a) mergeți cu autovehiculul la cel mai apropiat birou Europcar; b) agentul Europcar va efectua o verificare a autovehiculului; c) achitati diferențele de costuri pentru noua perioada de închiriere; d) semnați un nou contract de închirere, pe care va fi menționată noua perioadă de închiriere .

4-2 Încheierea duratei de închiriere

La predarea autovehiculului, cheile și documentele autovehiculului vor fi predate unui agent Europcar, la biroul companiei. În niciun caz acestea nu vor fi prezentate în parcări altor persoane ce pretind a fi agenți Europcar.

În cazul în care autovehiculul este returnat fără chei /documente, costurile de înlocuire ale acestora vor fi suportate de către client, precum și aducerea autovehiculului la sediul companiei. Relocarea autovehiculului la biroul Europcar de unde a fost închiriat se taxează cu 0,50 EUR / km.

ATENTIE: Contractul de închiriere se consideră încheiat numai atunci când autovehiculul, documentele și cheile acestuia intră în posesia unui agent Europcar. De retinut: Clientul este răspunzător de starea autovehicului până la sfârșitul contractului de închiriere.

 

 

EXCEPȚII

•În cazul în care autovehiculul este confiscat, contractul de închiriere poate fi reziliat de drept, imediat ce Europcar este informat de către autoritatea judiciară. Orice utilizare a autovehiculului care afectează interesele Europcar este motiv ca aceasta din urmă sa rezilieze contractul de drept.

•În caz de furt, contractul de închiriere se încheie în momentul livrării la compania Europcar a înregistrării plângerii depusă la autoritățile competente.

•În caz de accident, contractul se încheie în momentul livrării către companie a raportului privind accidentul, raport care trebuie completat în mod corespunzător de către cel care închiriază și oricare terț.

5 – PLATA

Clientul este responsabil pentru achitarea costului închirierii. Costul estimat al închirierii și cel al serviciilor se plătește în avans. Acesta include taxa de închiriere calculată în funcție de prețurile în vigoare la data semnării contractului, orice alte costuri pentru servicii / echipamente opționale acceptate de client, diferitele contribuții referitoare la asigurarea suplimentară, evaluarea serviciului combustibil specificat in Contractul de Închiriere.

Pentru plățile efectuate cu cardul bancar, la momentul închirierii se va bloca (pre-autoriza) în contul cardului de credit suma rezultată în urma estimării costului închirierii conform paragrafului anterior.

La returnarea autovehiculului, valoarea facturii va fi încasată automat si corespunzător din contul cardului prezentat, cu excepția cazului în care cel care închiriază oferă un alt mijloc de plată acceptat de către Europcar.

Clientul acceptă să fie încasat, din același cont, cu suma costurilor rezultate în urma unui accident, în caz de deteriorare sau furt al autovehiculului inchiriat. Pentru închirierile cu o durată mai lungă de 30 zile, la expirarea fiecarei perioade de 30 zile se emite factura aferentă și se reia procedura de preautorizare / încasare pentru urmatoarea perioadă contractuală.

În cazul în care data scadenței de plată înscrisă pe factură a fost depășită, locatarul va fi răspunzător, după o notificare, pentru penalizări de întârziere la suma datorată, în valoare de 0,1% pe ziua de întârziere.

Clientul este de acord în mod expres că in cazul neplății la scadență a tuturor facturilor restante, compania va solicita întoarcerea imediată a autovehiculelor închiriate.

Clientul va achita toate facturile emise pentru contractele de închiriere închise.

5-1 Prețuri aplicabile

Prețurile aplicabile închirierii, serviciile suplimentare și asigurările opționale sunt cele în vigoare la data semnării contractului, conform informațiilor pe care le-ați furnizat (durata închirierii, biroul de returnare al autovehiculului etc.).

Orice modificare a acestor informații atrage după sine aplicarea unui preț corespunzător modificărilor effectuate, în conformitate cu tarifele / condițiile Europcar.

Tariful de închiriere /zi, garanțiile și asigurările sunt conforme contractului de închiriere semnat la preluarea autovehiculului. Rezervorul de carburant al autovehiculului este plin la momentul închirierii și trebuie restituit la fel.

Carburantul nu este inclus în prețul de bază al închirierii, clientul trebuie să returneze autovehiculul închiriat cu aceeași cantitate de combustibil, în caz contrar, clientul plătește diferența de combustibil lipsă în rezervor, la un pret de 1,55 Euro / litru + 41,65 Euro taxă de serviciu realimentare. La încheierea ontractului valoarea încasată pentru lipsa carburantului va fi menționată pe Contractul de Închiriere.

ATENTIE:

•Clientul este responsabil pentru utilizarea autovehiculului pe întreaga perioadă de inchiriere. Nefuncționarea cauzată de alimentarea cu un tip de carburant necorespunzător va fi taxată cu suma 250 EUR din suma depozitului.

•Pentru autovehiculele returnate in condiții extreme de murdărie (tapiseria, elementele de interior) se va taxa suma de 59,50 EUR pentru categoriile Economice si Compact si 119.00 EUR pentru celelalte categorii, pentru curățarea autovehiculului.

•Clientul plătește suplimentar pentru scaunul de copil, o valoare de 5.95 EUR pe zi, maxim 59.50 EUR pe inchiriere. Distrugerea sau nereturnarea scaunului pentru copii va fi taxată cu 119,00 EUR. În cazul returnarii în condiții extreme de murdărie a scaunului pentru copii, taxa care se aplică pentru curățarea acestuia este 11,90 EUR

•Închirierea lanțurilor antiderapante va fi taxată cu suma de 2,38 EUR pe zi, maximum 35.70 EUR pe toata durata de inchiriere. Înlocuirea lanțurilor antiderapante deteriorate / nereturnate va fi încasată cu 89.25 EUR.

•Daunele provocate autovehiculului, neacoperite de asigurarea standard / suplimentară inclusă in tariful de închiriere revin în sarcina clientului. Asigurarea standard / supliementară nu acoperă următoarele: roțile (jante + anvelope + capace roti), interiorul autovehiculului și elementele de interior (radio, brichetă, priză brichetă, tapiserie, etc), elementele de sub autovehicul si motorul avariate în urma conducerii neglijente.

•Pentru distrugerea sau deteriorarea anvelopelor, clientul va fi taxat 238,00 EUR pe bucată.

•În cazul pierderii sau deteriorării documentelor / cheii / alarmei autovehiculului, Clientul va plăti integral înlocuirea acestora, la valoarea de 119.00 EUR pentru fiecare articol deteriorat sau lipsă.

•Clientul va achita suma de 23,80 Euro pentru pierderea/deteriorarea plăcii de înmatriculare a autovehiculului închiriat.

5-2 Depozitul

Depozitul este destinat să acopere eventualele prelungiri ale perioadei de închiriere, lipsa combustibilului, eventualele prejudicii cauzate de deteriorarea sau furtul autovehiculului. Valoarea depozitului se blochează in contul cardului, iar la returnarea autovehiculului clientul este de acord în mod explicit să plătească toate taxele de închiriere complete, conform perioadei de închiriere / condițiilor de returnare a autovehiculului

În cazul în care clientul nu acceptă asigurările standard oferite de Europcar, pentru furt și / sau daune, depozitul se ridică la valoarea maximă a răspunderii, potrivit categoriei de autovehicul pusă la dispoziție, în conformitate cu Contractul de Închiriere.

În cazul in care clientul acceptă asigurarea standard de daună, oferită de Europcar (CDW – Collision Damage Waiver, acceptată pe contract) și / sau asigurarea standard în caz de  furt ( THW – Theft  Waiver, acceptată pe contract ), depozitul va fi  egal cu valoarea de 500 EUR.

La returnarea autovehiculului în aceleași condiții în care a fost preluat (fara daune/ elemente lipsă / avariate) depozitul se deblocheaza.

5-3 Conversia plății

Prețurile Europcar sunt stabilite in EUR. Emiterea facturii se va face pe baza contractului de închiriere, în EUR și RON (la cursul BNR din ziua întocmirii facturii). Clientul care prezinta un card de credit, emis într-o monedă non-euro, pentru plata facturii se acceptă ca moneda RON sau USD. Rezidenții români vor fi încasați în moneda națională (RON).


6 – RĂSPUNDEREA ÎN CAZ DE AVARIE SAU FURT A AUTOVEHICULULUI

Clientul este responsabil pentru autovehiculul închiriat, pe întreaga perioadă de închiriere. În cazul returnării autovehiculului în afara orelor de program, clientul rămâne răspunzător până deschiderea biroului de închiriere și verificarea autovehiclului de către un angajat Europcar.

În consecinţă, în caz de accident, fără terțe părți identificate, clientul trebuie să compleze un raport de accident şi să îl prezinte în termen de maximum 5 (cinci) zile lucrătoare, dar nu mai târziu de returnarea autovehiculului la biroul Europcar.

În cazul unui accident cu implicația unor terțe persoane identificate și cu posibilitatea folosirii unei polițe de asigurări a acestora, responsabilitatea clientului se reduce la plata taxei de administrare a dosarului de daună în valoare de 35.70 EUR plus pierderea cauzată de indisponibilitatea autovehiculului, în valoare de 100 EUR.

În cazul furtului autovehiculului clientul este răspunzător pentru costul înlocurii autovehiculului conform responsabilității aferente asigurărilor contractate pentru grupa de autovehicul închiriat doar daca predă către Europcar în decurs de maximum 2 (două) zile lucrătoare documentele autoturismului, cheile acestuia și raportul emis de autorități.

În cazul în care nu sunt îndeplinite condițiile menționate mai sus, clientul este responsabil pentru întreaga valoare a autovehiculului inchiriat, la prețul de piață, actualizat in condițiile normale de uzură / vechime / dotări.

 

 

7- ASIGURĂRI ÎN CAZ DE AVARIE SAU FURT


În scopul reducerii responsabilității clientului pentru autovehiculul închiriat, Europcar oferă pachete de asigurări opționale: asigurare de accident / avarii (CDW - Collision Damage Waiver) și asigurare împotriva furtului autovehiculului (THW – Theft Waiver). Acceptarea acestor asigurări este menționată și validată de client prin semnătură pe contractul de închiriere. Acceptarea asigurărilor implică plata unor sume forfetare pe fiecare zi de închiriere. În cazul tarifelor care includ aceste asigurări, acceptarea asigurărilor este implicită, la momentul rezervării tarifelor respective.

 

8 – COMPETENȚA

Instanțele de la locul biroului principal al companiei sunt competente legal asupra oricărui litigiu între comercianții care decurg din prezentul acord și care nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă.

În scopul exercitarii dreptului de a accesa, a corecta sau în scopul opunerii divulgârii datelor personale în special altor societăți comerciale, vă puteți adresa către:


AHL Auto Rent – EUROPCAR ROMANIA

Str. Oasului nr. 6, Ilfov, Otopeni, Romania

office@europcar.ro

Sunați echipa de rezervări: +40740044964

Aceeasi aplicatie smart. Mai multa mobilitate.

Descarcati aplicatia mobila Europcar pentru iPhone, iPad si Android!